Producenter og Importører

I 2006 blev der i EU vedtaget et batteridirektiv som senere er blevet implementeret i dansk lovgivning. Disse nye regler betyder at der fremover gælder et producentansvar for producenter og importører af batterier eller udstyr med batterier.

Hvad kommer producentansvaret til at betyde?

Selvom kommunerne står for indsamlingen af brugte batterier, så skal producenterne og importørerne sørge for den videre affaldstransport fra de kommunale genbrugspladser til behandlingsanlæg og er ansvarlige for, at batterierne genanvendes i videst muligt omfang.

Disse producentansvarsforpligtelser kan organiseres, hvor man kan vælge at overdrage en del af ansvaret til en såkaldt kollektiv ordning. Men en producent eller importør kan også vælge at varetage pligterne individuelt.


Hvornår er man producent/importør i denne sammenhæng?

Begrebet skal forstås som en juridisk enhed i Danmark, som fører batterier eller apparater med batterier ind over den danske grænse.

Producenter og importører har selv ansvaret for at finde frem til, om de er omfattet af producentansvaret. Til dette kan man få vejledning under menuen DPA-system.
 

Hvornår gælder disse regler?

Reglerne om producentansvar trådte i kraft i januar 2009 og dette betyder bl.a. at kommunerne ikke længere er forpligtet til at betale for affaldshåndteringen af brugte batterier.

Fremover er det derfor producenter og importører, der skal finansiere indsamling og miljømæssigt korrekt behandling af de brugte batterier.
 

Er jeg undtaget fra reglerne?

Der er i bekendtgørelsen ikke grænser for hvor stor en mængde man skal markedsføre før man er omfattet, hvilket gør at man er omfattet selvom der er tale om få gram.


Dog er der få undtagelser til batterier og akkumulatorer som ikke er omfattet af producentansvaret. Bemærk at disse undtagelser ikke gælder hvis det er en delmængde af det samlede. For at være undtaget, skal batterierne være specifikt fremstillet og kun sælges til de nævnte formål.
Disse er:

  1. Udstyr til beskyttelse af Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser, våben, ammunition og andet udstyr, eller
  2. Udstyr, der er beregnet til opsendelse i rummet.