Lovgivning om batterier

I 2006 blev der i EU vedtaget et Batteridirektivet om batterier og akkumulatorer. Læs mere.

Bekendtgørelsen i Danmark, implementerede reglerne fra Batteridirektivet fra EU. Læs mere.

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. (Miljøbeskyttelsesloven) Læs mere.