Symbolet

no image

Mærkning af batterier

Producenter og importører af batterier og akkumulatorer skal mærke deres produkter med et piktogram (skraldespand med kryds over). Det skal være angivet på en synlig, læselig og uudslettelig måde.
Formålet med mærket er, at oplyse borgerne om at man ikke må bortskaffe batterierne sammen med almindelig husholdningsaffald. Det skal nemlig behandles særskilt.

Symbolet skal dække mindst 3 % af overfladen af den største side af batteriet, akkumulatoren eller batteripakken og have en størrelse på højst 5 × 5 cm. På cylinderformede celler skal symbolet dække mindst 1,5 % af batteriets eller akkumulatorens overflade og have en størrelse på højst 5 × 5 cm.

Batterier som er mindre end 0,5 × 0,5 cm kræves der ikke mærkning på selve batteriet, dog skal det påføres på emballagen.

Ved batteripakker mærkes pakken – ikke den enkelte celle. (En batteripakke defineres som enhver samling af batterier, der er forbundne, indkapslet eller forbundne og indkapslet i et hylster til en samlet enhed, som slutbrugeren ikke skal kunne dele eller åbne.)