Ifølge nye regler i EU, har producenter og importører af batterier, pligt til at afholde offentlige oplysningskampagner om indsamling, behandling og genanvendelse af brugte batterier. Denne kampagne er iværksat af ERP på vegne af en række kunder.

Batteriforeningen løser opgaven for ERP, ved at stå for opbygning og administration af hjemmesiden www.batteriindsamling.dk, som er central i kampagnen. Formålet er at medvirke til at batterier indsamles og genanvendes til glæde for miljøet.

ERP's medlemmer har mulighed for at promovere kampagnen på deres hjemmesider. Se liste over medlemmerne her.

 

Selvom ca. 95 % af batterierne i dag ikke indeholder miljøskadelige tungmetaller, så skal vi fortsat indsamle dem, da de indeholder nyttige råstoffer som kan genanvendes. Derved får vi endnu mere ud af vores batterier, mens det samtidig er til gavn for miljøet.

Mange importører af produkter er næppe opmærksomme på, at de er omfattet af reglerne for producentansvar for batterier, hvis de eksempelvis importerer sko med blinklys eller syngende postkort.

Enhver der importerer produkter med henblik på videresalg, der indeholder batterier, er omfattet af reglerne, uanset om produktet skal sælges på detailmarkedet eller indgå i en industriproduktion.

Længe leve batterier. Længe leve miljøet!