Frysepose på skraldesspanden

no image

Typiske indsamlingsordringer

Det er kommunerne der varetager indsamlingen af de brugte batterier i Danmark.
Batterierne er belagt med en afgift, som finansierer kommunernes udgifter. Indsamlingen af de brugte bærbare batterier kan foregå på to forskellige måder, enten som en hente- eller bringeordning.


-
Henteordninger er hvor kommunen afhenter de brugte batterier hos borgeren, fx. via miljøbil, afhentning af dagrenovationen (en pose på låget af affaldsbeholderen), storskrald, batterispand eller viceværtsordning.
- Bringeordninger er hvor brugeren bringer de brugte batterier til genanvendelse fx. til genbrugsstation, miljøstation eller forretninger.

Bringeordninger er langt mere udbredte end henteordninger rundt om i landets kommuner.


De brugte batterier opsamles på indsamlingssteder, som typisk er ved genbrugspladser, hvor de efter indsamling sorteres efter type, således at nogle genanvendes og andre behandles under hensyntagen til miljøet.

Industribatterier kan som udgangspunkt afleveres hos kommunernes genbrugsstationer mod betaling. Der er særlige regler for producenter og importører af industribatterier, eftersom de har pligt til at tage udtjente batterier tilbage. Læs mere om disse betingelser her.